نوشته‌ها

ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت

ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت

ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت

ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت در اینجا به توضیح ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت میپردازیم :

یکی از شناسه های مورد نیاز برای ارسال معاملات فصلی در بخش واردات ارائه مد فراگیر اتباع خارجی یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی می باشد.  ادامه مطلب …