نوشته‌ها

چه مواردی جرم مالیاتی محسوب میشود؟

چه مواردی جرم مالیاتی محسوب میشود؟ افرادی هستند که ناآگاهانه فعالیتی انجام میدهند و تصور میکنند نهایت مشکل های مالیاتی ، جریمه مالیاتی می باشد . اما متاسفانه عدم اطلاع از قوانین مالیاتی منجر به مشکلات دیگری برای افراد می شوند . جرم مالیاتی

چه مواردی جرم مالیاتی محسوب میشود؟

طبق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم ،  مرتکب و مرتکبان شرایط زیر به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

ادامه مطلب …