نوشته‌ها

حقوق و دستمزد 98

حداقل حقوق و مزایای سال ۹۸

حداقل حقوق و مزایای سال ۹۸

حداقل حقوق و مزایای سال ۹۸ ، با نردیک شده به سال  ۹۸ وزارت کار و امور اجتماعی مبالغ حداقل حقوق و مزایای سال ۹۸ را اعلام نموده است.

ادامه مطلب …