نوشته‌ها

حقوق و دستمزد 98

حداقل حقوق و مزایای سال 98

حداقل حقوق و مزایای سال 98

حداقل حقوق و مزایای سال 98 ، با نردیک شده به سال  98 وزارت کار و امور اجتماعی مبالغ حداقل حقوق و مزایای سال 98 را اعلام نموده است.

ادامه مطلب …