نوشته‌ها

حسابداری نمایشگاه ماشین

حسابداری نمایشگاههای اتومبیل در عباس آباد

حسابداری نمایشگاههای اتومبیل در عباس آباد

حسابداری نمایشگاههای اتومبیل در عباس آباد یکی از انواع حسابداری های است که در حال حاضر بسیار پر کاربردی است. با توجه به اهمیت شغل و افزایش نرخ دلار و به طبع آن افزایش نرخ کمیسیون بر آن شدیم. که توضیحاتی در این خصوص ارائه دهیم.

افزایش نرخ مالیات در سال های اخیر و همچنین افزایش میزان مالیات سالیانه نمایشگاهها یکی از معضلات آن ها است . در این میان برخی از موارد قانونی است که عدم توجه به آنها منجر به افزایش نرخ مالیات می شوند.  حسابداری عباس آباد

نمایشگاههای ماشین به دلیل اینکه در بسیاری از موراد رعایت نمیکنند مشمول جرائم مالیاتی هستند .

عدم استفاده از دفاتر قاونی ، فاکتور های رسمی و اسناد و مدارک مرتبط باعث می شود در بسیاری از موارد امکان دفاعیات کمتری داشته باشند.

با توجه به تغییر حوزه مالیاتی این بخش اقتصادی در حوزه میدان شعاع و همچنین فعالیت ها با ممیزان این ناحیه این اطمینان را به شما میدهیم که بهترین شرایط را برای شما رقم بزنیم. حسابداری عباس آباد

ادامه مطلب …