نوشته‌ها

حسابرسی صورت های مالی مدارک 97

حسابرسی صورت های مالی مدارک 97

حسابرسی صورت های مالی مدارک 97 ، یکی از اموری است که سال 97 برای مودیان ماده 272 قانون مالیات مستقیم باید انجام دهند.

برای مطالعه این ماده کلیک کنید. حسابرسی

حسابرسی مدارک سال 97

حسابرسی صورت های مالی مدارک 97

انجام حسابرسی مدارک سال 97

برای این کار باید مشاوره مالیاتی اجام شود . تمام مدارک مورد نیاز برای حسابرسی و پاسخگوئی به حسابرس یکی از ارکان مهم است. و تمام مودیان ملزم به اجرای این بند باید این مدارک را آماده کنند.

تهیه صورت های مالی حسابرسی شده یکی از این موارد است. حسابرسی

حسابداران با توجه به کل مدارک و مستندات لازم باید جوابگویی حسابرسان باشند.

انواع گزارش حسابرس

 • مقبول : زمانی که تمام جنبه های با اهمیت استانداردهای حسابداری رعایت شده باشد.
 • مشروط : نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد. حسابرسی
 • مردود : در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.
 • عدم اظهارنظر : در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.

خدمات شرکت پارسا حساب ایرانیان

 • ثبت تمام اسناد حسابداری در سیستم حسابداری
 • ضمائم مدارک حسابداری
 • تحریر دفاتر روزنامه و کل حسابرسی
 • تهیه تراز ها ی مرتبط
 • تهیه پرونده مرتبط با حسابرسی
 • تهیه صورت های مالی حسابرسی شده
 • جوابگویی به حسابرسی
 • تهیه کلیه مدارک و ضمائم مورد نیاز حسابرسان
 • تهیه اطلاعیه سازمان امور مالیاتی
 • شرکت در جلسه رسیدگی ممیز
 • دریافت صورت های مالی حسابرسی شده

کلیه این امور باید توسط افراد خبره انجام شود . همچنین عدم انجام حسابرسی و ارائه آن به ممیز مالیاتی 30 مهر 98 مشمول جریمه می باشد.

این جریمه بدون بخشیدگی می باشد.

 

برای انجام کلیه امور مرتبط با حسابرسی ، جوابگویی با حسابرسی و تهیه صورت های مالی با شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان در ارتباط باشید.

تلفن : 88334182 و 09123206704

آدرس : میدان فاطمی ، خیابان گلها ، نبش مظفری خواه ، پلاک 2، طبقه 4 ، واحد 10