نوشته‌ها

جزئیات حقوق و دستمزد سال ۹۹

جزئیات حقوق و دستمزد سال ۹۹ ، با توجه به تعطیلی های متعدد و همچنین ویروس کرونا وبسته شدن بسیاری از مشاغل طی جلسات متعدد و بی نتیجه نهایتا در پایان روز ۲۰ فروردین ۹۹ حقوق و مزد پرسنل در سال ۹۹ تصویب شده است . در این مقاله قصد داریم به ریز این اقدام و همچنین مقاییسه با سال قبل بپردازیم .

جزئیات حقوق و دستمزد سال ۹۹

ادامه مطلب …