منوی دسته بندی

حقوق پایه سال 99

جزئیات حقوق و دستمزد سال 99

جزئیات حقوق و دستمزد سال 99 ، با توجه به تعطیلی های متعدد و همچنین ویروس کرونا وبسته شدن بسیاری از مشاغل طی جلسات متعدد و بی نتیجه نهایتا در…