نوشته‌ها

حق الزحمه مشمول مالیات است ؟

حق الزحمه مشمول مالیات است ؟

حق الزحمه مشمول مالیات است ؟ هر ماه پس از انجام اموری از جمله تدریس مبلغی به عنوان حق الزحمه به افراد پرداخت نمود . این افراد در صورتی که پرسنل تمام وقت ما نباشند باید به صورت حق التدریس ارسال شوند . اما این نکته مهم پیش میاد در جه بخشی و به چه صورتی ارسال کنیم ؟

پس از حذف ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم که به مالیات تکلیفی مرسوم بوده است . حال طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم با نرخ مقطوع ۱۰% باید به انجام برسانیم .

یعنی پس از عقد قرارداد و محاسبه مبلغ مورد نظر پس از پایان هر ماه بعد از کسر از حقوق فرد متقاضی مبلغ را با احتساب برگه ممیزی پرداخت می نمایید .  حق الزحمه مشمول مالیات

متن اصلی ماده ۸۶ قانون مالیات مستقیم

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(۸۵)­ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد(۱) ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

تبصره ۱- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­آید،پرداخت­کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه­های متعلق خواهندبود. حق الزحمه مشمول مالیات

تبصره ۲- پرداخت­های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق­الذکر می­باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق­التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) و حق­التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد(۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره(۱) خواهدبود. (۲) حق الزحمه مشمول مالیات

چه افرادی مشمول این بند می باشند

 • دانشگاهها
 • مراکز و موسسات آموزش عالی
 • پژوهشی و فناوری

که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی حق الزحمه مشمول مالیات

حق الزحمه مشمول مالیات

 

 

خدمات شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

 • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • ارسال اظهارنامه عملکرد
 • ارسال صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م
 • تحریر لایحه مالیاتی
 • حق الزحمه مشمول مالیات
 • تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل
 • انجام کلیه امور رسیدگی و ممیزی
 • انجام کلیه امور حسابداری پیمانکاری
 • انجام کلیه امور حسابداری بازرگانی
 • انجام کلیه امور حسابداری خدماتی
 • انجام کلیه امور حسابداری بهای تمام شده
 • حق الزحمه مشمول مالیات
 • بودجه بندی حسابداری
 •  ارائه گزارش حسابداری
 • انجام کلیه امور صورت های مالی
 • حسابرسی صورت های مالی
 • انجام کلیه امور مالی و مالیاتی
 • مشاوره مالی
 • حق الزحمه مشمول مالیات

 

برای دریافت خدمات حسابداری و حسابرسی و مشاوره در خصوص حق الزحمه مشمول مالیات در ارتباط باشید .

تلفن : ۸۸۳۳۴۱۸۲ -۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴

آدرس : میدان فاطمی ، خیابان گلها ، نبش مظفری خواه ، پلاک ۲ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۰