نوشته‌ها

خدمات حسابداری شرکت های خدماتی

خدمات حسابداری برای شرکتهای ارائه خدمات

خدمات حسابداری برای شرکتهای ارائه خدمات

خدمات حسابداری برای شرکتهای ارائه خدمات ،شرکت های خدماتی : شرکت های هستند که کلیه امور آن ها به صورت ارائه خدمات و یا دریافت خدمات باشد .

این شرکت های فعالیت های خرید و فروش ندارند. در نتیجه درآمد آن ها تنها از طریق ارائه خدمات صورت میگیرد.

ادامه مطلب …