نوشته‌ها

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی و حسابداری در تهران

خدمات مالیاتی و حسابداری در تهران

خدمات مالیاتی و حسابداری در تهران ، یکی از مهم ترین خدمات می باشد. با توجه به نیاز دولت در خصوص تامین بودجه توجه زیادی به درآمدهای مالیاتی داشته است.

درآمد های مالیاتی ،معمولا به صورت علی الراس خساب میگردد. در برخی از موارد مودیان مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات خود اعتراض می نمایند .

آنها معتقد هستند که به صورت عادلانه مالیات آنها محاسبه نشده است.

ادامه مطلب …