نوشته‌ها

جزئیات حقوق و دستمزد سال 99

جزئیات حقوق و دستمزد سال 99 ، با توجه به تعطیلی های متعدد و همچنین ویروس کرونا وبسته شدن بسیاری از مشاغل طی جلسات متعدد و بی نتیجه نهایتا در پایان روز 20 فروردین 99 حقوق و مزد پرسنل در سال 99 تصویب شده است . در این مقاله قصد داریم به ریز این اقدام و همچنین مقاییسه با سال قبل بپردازیم .

جزئیات حقوق و دستمزد سال 99

ادامه مطلب …