منوی دسته بندی

ردیف پیمان تامبن اجتماعی

چگونه ردیف پیمان تامین اجتماعی بگیریم؟

چگونه ردیف پیمان تامین اجتماعی بگیریم؟ برای شرکت های پیمانکار علاوه بر کد کارگاه ، برای کد کارگاه برای هر قرارداد یک کد پیمان هم اختصاص داده می شود ….