نوشته‌ها

سلسله مراتب شغل حسابداری

سلسله مراتب مشاغل مرتبط با حسابداری

سلسله مراتب مشاغل مرتبط با حسابداری

سلسله مراتب مشاغل مرتبط با حسابداری ، باید حسابداران بدانند بخش های مختلفی

 

انباردار شغل حسابداری :

 حسابداری که در انبار ورود و خروج کالاها را در کاردکس ثبت نموده و کنترل ورود و خروج کالا را بر عهده دارد.

صندوق دار شغل حسابداری :

حسابداری که امور مربوط به دریافت و پرداخت وجوه نقد ، دریافت و پرداخت چک ها و نگه داری و اوراق بهادار را بر عهده دارد.

کمک حسابدار شغل حسابداری :

حسابداری که در کنار حسابدار مجرب ، امور مربوط به بایگانی اسناد ، وصول مظالبات و امور حاشیه حسابداری را انجام میدهد.

تنخواه گردان شغل حسابداری :

 nv سلسله مراتب شغل حسابداری حسابداری که عملیات مربوط به هزینه های کوچک شرکت را انجام می دهد. و پس از ارائه لیست تنخواه وجه تنخواه به ایشان واگذار می شود و به این وسیله امور مربوط به هزینه های اداری شرکت را انجام میدهد.

حسابدار : حسابدار موظف به انجام کلیه امور مالی و ارائه گزارشات های بزرگ و به صورت زیر تفکیک می شوند :

سلسله مراتب شغل حسابداری

سلسله مراتب شغل حسابداری

انواع حسابداری کدام اند؟

 

حسابدار فروش شغل حسابداری

این نوع حسابدار موظف به ثبت فاکتور ها و اسناد خرید و فروش است .

حسابدار مالی شغل حسابداری

ثبت تمامی اسناد مالی مانند دریافت ، پرداخت ، واریز و برداشت را ثبت می کند.

حسابداری پیمان ها شغل حسابداری

ثبت های مربوط به عملیات پیمان کاری شرکت را انجام می دهد.

حسابدار حقوق و دستمزد شغل حسابداری

این واحد مسئول حقوق و دستمزد از زمان محاسبه تا ثبت سند مروطه باشد.

حسابداری هزینه ها شغل حسابداری

این واحد حسابداری هزینه های شرکت را ثبت می کند.

حسابدار ارشد شغل حسابداری

حسابدار راشد نسبت به سایر حسابداران شاغل در شرکت

  • ماهرتر بوده و
  • بنا بر وظایف محموله ،
  • کارهای مهمتر حسابداری به ایشان سپرده  می شود.

رئیس حسابداری

حسابداری است که شغل حسابداری

  • کنترل واحد حسابداری از
  • سندعای صادره تا امور مربوط به حسابداران به عهده ایشان است.

برای دریافت خدمات مشاوره و شغل حسابداری  شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان در ارتباط باشید .

آدرس : میدان فاطمی ، خیابان گلها ، نبش مظفری خواه ، پلاک 2 ، طبقه 4 ، واحد 10

تماس : 88334182 . 09123206704

ما را در waze پیدا کنید .