نوشته‌ها

شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی 98

شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی 98

شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی 98  در هر برهه زمانی به گونه ای خاص می باشد. شرکت های حسابداری و مالیاتی در این خصوص بسیار فعالیت می نمایند .

در این خصوص باید بدانید که افراد بسیاری از مواقع در این خصوص مشمول ضرر میشوند . با داشتن دانش و تجربه که برای این موضوع بسیار مهم و حیاتی می باشد.

افراد زیادی هستند که مشمول معافیت می باشند . اما در این خصوص اطلاعات کافی و جامع ندارند . لذا از این معافیت محروم می شوند  و مشمول پرداخت مالیات می باشند. بخشودگی جرایم

ادامه مطلب …