نوشته‌ها

عرضه اولیه

تحلیل عرضه اولیه های سال ۹۸

تحلیل عرضه اولیه های سال ۹۸ ، یکی از مهم ترین کارها مهم در ابتدای سال ۹۹ است . در این مقاله قصد داریم تحلیل جالبی از ۲۳ سهامی که در سال ۹۸ عرضه اولیه گردید ، داشته باشیم . شاید برای شما که خواهان سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستید این روش بسیار جالب و کار آمد باشد . تحلیل اینکه ارقام عرضه چه میزان افزایش یافته است بسیار مهم و حیاتی است . عرضه اولیه ۹۸

تحلیل عرضه اولیه های سال ۹۸

شما با کمترین میزان درآمد  ، کمترین دانش فقط به صرف داشتن کد بورسی می توانید سود خوبی کسب کنید . در این روزهای که ارزش پول کاهش پیدا میکند ، این بهترین روش است .

ادامه مطلب …