نوشته‌ها

فاکتور فروشی پارسان حساب ایرانیان

فاکتور صوری و گواهی ارزش افزوده

فاکتور صوری و گواهی ارزش افزوده

فاکتور صوری و گواهی ارزش افزوده ، پدیده ای است که حدود ۷ سال قدمت دارد. فاکتور فروشی یکی از مهمترین روش های فرار مالیاتی در کشور است.

در سالیان احیر با توجه به افزایش نرخ ارزش افزوده و همچنین الزام شرکت ها و اشخاص حقیقی (دسته اول، دوم، سوم) به ارائه معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م مکرر برخی از شرکت ها به سمت و سوی فرار مالیاتی پیش میروند.


ادامه مطلب …