نوشته‌ها

سامانه جامع مودیان مالیاتی چیست ؟

سامانه جامع مودیان مالیاتی چیست ؟ در سالهای اخیر بحث فرار مالیاتی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است . این سامانه مودیان در جهت کاهش فرار مالیاتی است . کلیت سامانه برای بررسی دقیق فروش و تایید هر دو نفر می باشد . شناسه کالا بسیار در این سامانه مهم و اساسی است . این سامانه بانک اطلاع جامع مالیاتی است . در این بخش دیگر کتمان /بازی کردن با نرخ و فی کم اظهاری و بیش اظهاری دیگر امکان پذیر نیست .

سامانه جامع مودیان مالیاتی چیست ؟

ثبت در سامانه مودیان به چه معنی است؟

وقتی در این سامانه فاکتور صادر می نمایید . طرف حساب تایید می نماید . این تایید به معنی تایید نهایی فاکتور می باشد . اعتبار مالیاتی مورد قبول است .  در پایان هر فصل فروش و خرید که اعتبار مالیاتی است توسط سامانه مودیان محاسبه میگردد.

اگر مالیات فروش مودی > خرید و اعتبار مالیاتی باشد  ====== نهایتا تا یک ماه پس از پایان فصل موظف به پرداخت به حساب های مورد نظر دارایی میباشد .

اگر مالیات فروش مودی <خرید و اعتبار مالیاتی باشد ======= سازمان موظف است طبق ترتیبات صادره مابتفاوت را به مودی مسترد نماید.

ماموران مالیاتی جز مواردی که در این قانون اجازه داده شده ، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند .

آیا نیاز به نگهداری دفاتر قانونی داریم ؟

به دلیل اینکه دفاتر قانونی الزام قانون تجارت است و صرفا استفاده کننده آن سازمان امور مالیاتی نیست و برای شرکت در دعاوی مختلف همانند دعاوی شرکت ها ، رسیدگی بیمه و… می باشد .

سقف صدور فاکتور فروش

 • شرکت جدیدالتاسیس متناسب با معافیت ماده 101 قانون مالیات مستقیم 3 برابر ان
 • اگر نیاز به بیشتر استفاده تر از بند بالا شد ، باید مبلغ فوق را تسویه کنیم
 • اگر سال قبل فعالیت داشتید سه برابر فروش دوره مشابه سال قبل میزان مجاز فروش می باشد

خدمات حسابداری پارسا حساب مالیاتی

 • انجام خدمات مالیاتی
 • انجام خدمات حسابداری
 • انجام خدمات حسابداری مدیریت
 • انجام امور مالی و مالیاتی شرکت ها
 • انجام امور مالی و مالیاتی اصناف
 • شرکت در جلسه رسیدگی به عملکرد
 • شرکت در جلسه رسیدگی به ارزش افزوده
 • شرکت در جلسه رسیدگی به تراکنش های بانکی
 • مشاوره مالیاتی
 • انجام کلیه امور مالی در خصوص سامانه مودیان طبق فراخوان مالیاتی

بابت دریافت مشاوره مالی و مالیاتی با ما در ارتباط باشید . 88334182 و 09123206704