منوی دسته بندی

قیمت پراید

علت افزایش قیمت پراید در سال99

علت افزایش قیمت پراید در سال99 ، به گزارش خبرگزاری ، دکتر سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار گفت: این افزایش قیمت…