نوشته‌ها

قیمت اظهارنامه مالیاتی

مبنای قیمت دهی خدمات اظهارنامه مالیاتی

مبنای قیمت دهی خدمات اظهارنامه مالیاتی

مبنای قیمت دهی خدمات اظهارنامه مالیاتی . خیلی از مواقع شما با شرکت های مختلف حسابداری تماس میگیرید. نرخ های مختلفی به شما میدهند .

اما به راستی این نرخ ها از کجا نشات می گیرد.

شرکت حسابداری فعالیت خدماتی دارد و نرخ های صادره برای امور خدماتی است و به طبع آن نرخ های متغییر است. به دلیل عدم وجود مرجع واحد جهت اعلام نرخ ها متاسفانه نرخ های مختلف وجود دارد. برای مثال شما با تماس به آگهی ها متوجه می شوید فردی در منزل کار میکند و هزینه های متفرقه ندارد . نرخ این فرد به طبع کمتر از نرخ شرکتی است که پرسنل دارد و متحمل هزینه های اجاره بیمه مالیات و حقوق می باشد. اما برای انتخاب کدام یک بهترند؟

ادامه مطلب …