نوشته‌ها

محاسبه مالیات مقطوع برای دارندگان سکه

محاسبه مالیات مقطوع برای دارندگان سکه

محاسبه مالیات مقطوع برای دارندگان سکه : در سال ۹۷ با فروش سکه از سوی بانک مرکزی مواجه شدیم. با اعلام این موضوعیت تعداد کثیری از افراد به تبدیل وجه نقد خود به سکه شدند. این امر که سیاست انقباضی دولت بوده است. مالیات دارندگان سکه

مالیات مقطوع برای دارندگان سکه

بدین سان که پول های سطح جامعه را از این طریق جمع آوری نموده است. این امر مونجر به کاهش تورم در سطح جامعه می گردد.

اما با این حال مودیان در این خصوص اطلاعی نداشته اند و دریافت سکه ها باعث شده است حال بعد از پایان دوره مالی مشمول پرداخت مالیات گردند. مالیات دارندگان سکه

مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ : کلیه خریداران سکه که در سال ۹۷از سیستم بانکی سکه خریداری کرده اند.مشمول قوانین به شرح زیر هستند.

نیازی به ارائه اسناد  و مدارک بانکی نداشته اند.

نحوه تعیین میزان مالیات مقطوع و پرداخت آن :

  1. تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد. مالیات دارندگان سکه
  2. مازاد ۲۰ سکه تا ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ریال مالیات مقطوع.
  3. نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال مقطوع .
  4. نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال مقطوع .
مالیات مقطوع برای دارندگان سکه

محاسبه مالیات مقطوع برای دارندگان سکه

تبصره در خصوص بند های فوق مالیات دارندگان سکه :

مشمولین بند ۱ ، نیازی به تشکیل پرونده و ثبت نام ندارند.

مودیان مشمول پرداخت این مالیات باید برای پرداخت این مالیات به سایت اداره مالیات به نشانی : www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

سایر موارد و تبصره های صادره

  • در صورت عدم توانایی پرداخت به صورت یکجا تا پایان خرداد ماه . در ۴ قسط میتوانند مالیات مقطوع خود را پرداخت نمایند. در غیر این صورت مشمول جریمه ماده ۱۹۰ ق.م.م می باشند. مالیات دارندگان سکه
  • اگر مودی سکه های مورد نظر را نفروخته باشد. از طریق مراجعه امکان درخواست رسیدگی مجدد را می نماید.
  • اشخاص با خرید بیش از ۲۰۰ سکه مشمول مالیات مقطوع نبوده اند. و اداره مالیات مشمول است که ترتیبی در این خصوص اتخاذ نماید.
  • صرافی ها مشمول این قانون نبوده و باید به حالت قبل اظهارنامه خود را اراسال نمیاند.

برای دریافت مشاوره مالیات دارندگان سکه با تیم حسابداری شرکت پارسا حساب ایرانیان با ما در تماس باشید .

تلفن ۸۸۳۳۴۱۸۲ و ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴

آدرس : میدان فاطمی ، خیابان گلها ، نبش مظفری خواه ، پلاک ۲،طبقه ۴،واحد ۱۰