نوشته‌ها

مشاهده اظهارنامه مالیاتی

مشاهده اظهارنامه مالیات عملکرد در سامانه

مشاهده اظهارنامه مالیات عملکرد در سامانه

مشاهده اظهارنامه مالیات عملکرد در سامانه در بسیاری از مواقع پیش آمده است که دسترسی به اظهارنامه مالیاتی عملکرد سنوات قبل خود ندارید و نیازمند آن هستید. چه کاری باید انجام دهید. این شرایط ممکن است برای هرکسی پیش بیاید مخصوصا زمانی که اظهارنامه در جایی غیر از شرکت فرد ارسال گردد.

اما راه حل اصلی برای این کار چیست ؟ آیا مودی میتواند اظهارنامه مالیاتی خود را داشته باشد.

ادامه مطلب …