نوشته‌ها

تمدید مهلت بخشودگی جرائم

تمدید مهلت بخشودگی جرائم  ، نظر به استقبال مودیان محترم مالیاتی و همچنین ضیق وقت برای پرسنل امور مالیاتی به جهت تکمیل پرونده های مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی به منظور تکریم مودیان اقدام به تمدید نموده است .

تمدید مهلت بخشودگی جرائم

لازم به ذکر است این تمدید تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ شنبه می باشد

شرط بهرمندی این است که تمام موارد بخشتامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ را رعایت نموده باشند . و همچنین در تاریخ فوق الذکر اقدام به ارسال درخواست کتبی خود نمایند .

مواد قانونی قابل بخشش بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

در خصوص بخشودپی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده

 • ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
 • ماده ۱۹۰ ق.م.م
 • ماده ۱۶۹ ق.م.م
 • ماده ۱۹۷ ق.م.م
 • ماده ۱۹۳ ق.م.م
 • ماده ۱۹۹ ق.م.م
 • ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده
 • ماده ۲۳ قانون ارزش افزوده

برای مودیان حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود (اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان خوش حسابی مودی تلقی می گردد.

 

تمدید مهلت بخشودگی جرائم

تمدید مهلت بخشودگی جرائم

 

 

 

 

خدمات شرکت پارسا حساب ایرانیان

 • ارسال به موقع لیست بیمه ماهانه
 • ارسال به موقع لیست حقوق ماهانه
 • ارسال به موقع و تحویل فیش ارزش افزوده
 • ارسال صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م  در بازه زمانی مشخص
 • ارسال اظهارنامه عملکرد شرکت ها
 • ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص مشاغل
 • تهیه صورت های مالی
 • حسابرسی صورت های مالی
 • مشاوره مالیاتی
 • مشاوره مالی
 • مشاوره در خصوص خرید نرم افزار مالی
 • مشاوره در خصوص انتخاب حسابرس
 • تغییرات شرکت
 • تغییرات اساس نامه
 • حسابداری شرکت های خدماتی
 • حسابداری شرکت های بازرگانی
 • حسابداری شرکت های پیمانکاری
 • حسابداری شرکت های تولیدی
 • کاهش جرائم مالیاتی
 • کاهش مالیات
 • تحریر لایحه مالیاتی
 • مشاوره مالی در خصوص کاهش مالیات تراکنش های مشکوک

 

   برای دریافت مشاوره در خصوص کاهش جرائم  و بخشودگی ۱۰۰% جرائم مالیاتی با شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان در ارتباط باشید.

 تماس : ۸۸۳۳۴۱۸۲ و ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴ خانم فرج پور

آدرس : میدان فاطمی ، خیابان گلها ، نبش مظفری خواه ، پلاک ۲، طبقه ۴ ، واحد ۱۰

 ما را از طریق نرم افزار waze جستجو کنید .