نوشته‌ها

چه مواردی معافیت ارزش افزوده است؟

چه مواردی معافیت ارزش افزوده است ؟ از نیمه دوم سال 1387 قوانین مرتبط با ارزش افزوده و افراد شمول این قانون منتشر شده است . تا امروز گروه هفتگانه ای در فواصل زمانی مختلف مشمول این قانون شده اند . مالیات بر ارزش افزوده یکی از موارد قانونی است که سالانه طی 4 فصل متفاوت از مودیان دریافت می شود . اما این نکته بسیار مهم است که بدانید آیا شغل شما مشمول این قانون است یا معافیت ارزش افزوده را شامل می شود . در ارزش افزوده رویکرد بر اساس کالا می باشد . شما نسبت به کالای خود میتوانید اعلام معافیت ارزش افزوده نمایید.

ادامه مطلب …