نوشته‌ها

معاملات فصلی

معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م چیست؟

معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م چیست؟

معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م چیست؟ سالیانی است ، که باید به صورت فصلی خرید و فروش ، قراردادها، واردات ، صادرات را به سازمان مالیاتی ارائه کنیم. این صورتحساب ها شامل اطلاعات اصلی مدیان طرف مقابل است . کد اقتصادی / شناسه ملی ، آدرس، مبلغ، ارزش افزوده ، نوع کالا و … مشخص می شود.

ادامه مطلب …