نوشته‌ها

مفاصا حساب تامین اجتماعی چیست ؟

مفاصا حساب تامین اجتماعی چیست ؟ خیلی وقت ها برای شما پیش می آید که این نام را شنیده باشید . مفاصا حساب تامین اجتماعی برگه ای است که تحت آن عنوان میکنید که کد کارگاه و آن ردیف پیمان هیچگونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی ندارد و در صورت داشتن بدهی تماما اعلام شده و تسویه شده است .

در تمام موارد پروژه های پیمانکاری ۵ % به عنوان حق بیمه از پیمانکار توسط کارفرما کسر می شود و همچنین قسط آخر پیمانکار نزد کارفرما می ماند در صورت عدم پرداخت به موقع توسط پیمانکار و بدهی وی کارفرما مجاز به تسویه از این محل ها می باشد .

ادامه مطلب …