نوشته‌ها

زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی؟

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد ؟

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد ؟

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد ؟   سالیانه مواد قانونی مختلفی برای مودیان وجود دارد. که اصلی ترین آن اظهارنامه مالیاتی می باشد. اظهارنامه مالیاتی کارنامه مالی یک شرکت است. این فایل بیانگر میزان درآمد هزینه ها و همچنین حساب های ترازنامه ای می باشد.

ادامه مطلب …