نوشته‌ها

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد حقیقی

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد حقیقی

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد حقیقی ، این مدت بسیار مهم است. یکی از مهم ترین اقدامات اساسی در خرداد ماه برای مودیان اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی می باشد. عدم ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی مونجر به عدم تعلق معافیت مالیات ها و 30% جریمه عدم ارسال اظهارنامه مشمول این افراد میشود.

عدم ارسال به موقع باعث از بین رفتن تمام معافیت های صادره ذیل از بین میرود :

  • افراد تک یک معافیت
  • شرکا دو معافیت

ادامه مطلب …