نوشته‌ها

مالیات پزشکان

میزان مالیات بر درآمد مشاغل پزشکان

میزان مالیات بر درآمد مشاغل پزشکان

میزان مالیات بر درآمد مشاغل پزشکان : در سال 98 تمرکز دولت به بخش مالیات افزایش پیدا کرده است . این افزایش برابر است با فوکوس بر افراد با درآمد بالا که ردیابی آنها بسیار محدود می باشد .

در بسیاری از موارد پیدا کردن این افراد کار دشواری است . مالیات پزشکان

اما دولت با همکاری بانک مرکزی به الزام نصب دستگاه های کارتخوان می باشد . دستگاه هایی با بارکد مالیاتی که تمام  با عنوان شناسه یکتا می باشد.

این شناسه بیانگر نصب و شناسایی درآمد واحد اقتصادی می باشد. الزام پزشکان به نصب این دستگاه چند وقتی است که بر زبان ها امده است .

ادامه مطلب …