نوشته‌ها

نرخ مالیات بر درآمد سال ۹۹

نرخ مالیات بر درآمد سال ۹۹

نرخ مالیات بر درآمد سال ۹۹  : در روزهای اخیر با توجه به نزدیک شدن به بودجه سال بعد نزدیک می شویم. دولت سالانه قبل از شروع سال نسبت به سال بعد برنامه ریزی می نماید.

درآمد و هزینه های سال بعد را برآورد می نماید. تا بتواند تسهیم درستی داشته باشد . اما در این میان همیشه پیش میاید که برخی از این آرتکیل ها برای حسابداران ، مدیران مالی ، صاحبان مشاغل بسیار مفید و حائز اهمیت است .

بنا براین نیاز است که که بدانیم در بوجه جه عملیاتی انجام شده است . نرخ مالیات

براساس لایحه بودجه سال ۹۹ ، در سال آینده به صورت پلکانی با افزایش درآمد ، مالیات بر درآمد نیز افزایش پیدا میکند.

ادامه مطلب …