منوی دسته بندی

چه تراکنشهای بانکی مشمول درآمد نیست؟

چه تراکنشهای بانکی مشمول درآمد نیست؟

چه تراکنشهای بانکی مشمول درآمد نیست؟ این روزها با صدور بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 99/01/31 مبنی بر یکسان سازی رویه رسیدگی تراکنش های بانکی می باشد . بر این اثر…