نوشته‌ها

لایحه مالیاتی

چگونه لایحه مالیاتی را تحریر کنیم؟

چگونه لایحه مالیاتی را تحریر کنیم؟

چگونه لایحه مالیاتی را تحریر کنیم؟ به برگه ای ابلاغ میشود که در اعتراض به برگ های تشخیص و قطعی مالیاتی از سوی مودی نوشته و با استفاده از اسناد و مدارک مثبته استناد میشود .

شاید برای شما هم پی بیاید که زمان دریافت برگ تشخیص مالیات نسبت به مبالغ و یا درآمد اعلام شده از سوی اداره مالیات اعتراض داشته باشید. زمان دریافت گزارش ممیز مالیاتی متوجه شوید برخی از هزینه ها مورد محاسبه قرار نگرفته است.

این دلایل کافیت برای نوشتن لایحه مالیاتی به جهت کاهش در مالیات و جرائم متلقه.

ادامه مطلب …