منوی دسته بندی

کد کارگاه

دریافت کد کارگاه

چگونه کد کارگاه بیمه دریافت کنیم؟

چگونه کد کارگاه بیمه دریافت کنیم؟ یکی از وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کد کارگاه می باشد . طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی ، باید لیست افراد شاغل…