نوشته‌ها

گزارش معاملات فصلی

گزارش معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م

گزارش معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م

گزارش معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م چیست؟ چرا باید هر فصل این گزارشات رد شود؟

طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم مودیان مالیات موظف هستند فعالیت های خرید و فروش ( معاملات مالی ) را به صورت فصلی به اداره مالیات اعلام نمایند .

علت اصلی این امر تشخیص طرف حساب های مودیان مالیاتی می باشند. برای مثال معاملات فصلی

وقتی شما از فردی خرید می کنید و در سامانه خود اطلاعات وی را اعلام میکنید. در صورت عدم رد طرف مقابل ، شناسایی فرد جدید در سازمان مالیاتی رخ میدهد. همچنین این امکان وجود دارد که با استفاده از این روش صحت معاملات برای شما احراز گردد.

ادامه مطلب …