نوشته‌ها

گواهی ارزش افزوده الکترونیکی

گواهی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده

گواهی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده

گواهی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده ، تاییدیه از سوی اداره مالیات بر ارزش افزوده است . به جهت این موضوع که مودی از نظر ارزش افزوده هیچ بدهی مالیاتی ندارد. 

از نظر قانونی قابلیت معامله را دارد. از ابتدای مهر 95 خریدار و فروشنده موظف به ارائه این گواهی به یکدیگر می باشند. تا قبل از سال 94 گواهی ها به شکل ساده تر و دستی بوده است که فرم نمونه اولیه به صورت زیر است :

ادامه مطلب …