مطالب توسط پارسا حساب ایرانیان

فاکتور صوری و گواهی ارزش افزوده

فاکتور صوری و گواهی ارزش افزوده فاکتور صوری و گواهی ارزش افزوده ، پدیده ای است که حدود ۷ سال قدمت دارد. فاکتور فروشی یکی از مهمترین روش های فرار مالیاتی در کشور است. در سالیان احیر با توجه به افزایش نرخ ارزش افزوده و همچنین الزام شرکت ها و اشخاص حقیقی (دسته اول، دوم، […]

تغییر صفحه اصلی سایت ارزش افزوده

تغییر صفحه اصلی سایت ارزش افزوده تغییر صفحه اصلی سایت ارزش افزوده به تازگی پس از اتمام مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ، سایت مالیات بر ارزش افزوده تغییرات ظاهری داشته است . که شامل پرداخت و درخواست استرداد وجوه خروج از کشور بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام از سال ۹۴ به بعد فهرست مودیان […]

مشمولین مراحل هفتگانه مالیات ارزش افزوده

مشمولین مراحل هفتگانه مالیات ارزش افزوده مشمولین مراحل هفتگانه مالیات ارزش افزوده در ۱مهر ۸۷ ، نظام مالیات بر ارزش افزوده شروع به فعالیت کرده و به شرح زیر است : مشمولین ارزش افزوده مرحله اول ۸۷/۰۷/۰۱ کلیه صادرکنندگان وارد کنندگان کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالاها و خدمات آنها در پنج ماهه آغاز […]

شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان پارسا حساب ایرانیان در سال های اخیر و با کاهش درآمد های نفتی بیشتر نیاز های مالی دولت از طریق منابع غیر نفتی تامیین می گردد. یکی از این منابع دریافت مالیات می باشد. در حال حاضر تمامی شرکت ها واکثریت مشاغل با مالیات درگیر می باشند. اما داشتن دانش […]

آدرس های اداره مالیات شهر تهران

آدرس های اداره مالیات شهر تهران آدرس های اداره مالیات شهر تهران در بسیاری از موارد نیازمند داشتن آدرس اداره مالیات شمال، جنوب، شرق ،غرب و مرکز هستیم.در اینجا سعی شده است کامل ترین مرجع اطلاعاتی برای آدرس اداره مالیات سطح استان تهران را به تفکیک منتطقه طبقه بندی نمود.