منوی دسته بندی

مشاوره مالی , مشاوره مالیاتی

مشاوره مالی , مشاوره مالیاتی : در سال های اخیر این عبارت بسیار مرسوم شده است. مشاور مالی ، به فردی اتلاق میشود که توانایی و هوش مالی در تجزیه و تحلیل امور مالی را داشته باشد. شما برای امور مالی خود نیاز به دانش مالی دارید. فردی که کمترین ریسک را برای شما در نظر داشته باشد. اما این فرد تنها حسابدار شما نیست. کسی که امکان ،

 • ورود دقیقا اطلاعات
 • مشاور مالی و مالیاتی
 • تجزیه و تحلیل دقیق و مطابق با معامله انجام شده
 • تهیه صحیح و به موقع گزارشات مدیریت / مالی
 • تجزیه تحلیل در خصوص گزارشات
 • بودجه بندی سالیانه / ماهانه
 • مشاور مالی و مالیاتی
 • اخطار به مدیریت در خصوص هزینه ها و درآمد های طی دوره
 • ارائه راهکار های مناسب در خصوص کاهش هزینه ها
 • ارائه راهکار های مناسب در خصوص افزایش درآمد ها

وجود مشاوره مالی برای ادامه و بقای یک مجموعه در کنار مدیریت، امریست حیاتی و مهم.

مشاوره مالی و مالیاتی

 مشاوره مالیاتی

مشاور مالیاتی یکی از مهمترین ارکان یک شرکت می باشد. حضور این فرد منجربه کاهش جرائم مالیاتی سنگین سالیانه می شود. و شرکت را از خطر پرداخت هزینه های غیر قابل پیش بینی دور نگاه میدارد. مشاوره مالیاتی آگاه به تمام قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری . مشاور مالی و مالیاتی این فرد قابلیت کامل در خصوص تحلیل امور مالیاتی ، مشاوره در خصوص موارد خاص را دارا می باشد. از جمله امور مرتبط به مشاوره مالیاتی به موارد ذیل می توان اشاره نمود :

 • نحوه محاسبه بیمه طبق قوانین وزارت کار و شرایط و ضوابط مرتبط با نگهداری اسناد مرتبط
 • مشاور مالی و مالیاتی
 • نحوه محاسبه مالیات حقوق با در نظر گرفتن ماده 197 و 199 ق.م.م
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مطابق با کارائی ممیز مالیاتی
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مطابق با کارائی ممیز ارزش افزوده
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مطابق با کارائی حسابرس تامین اجتماعی
 • تهیه و تنظیم اسناد ومدارک مطابق با کارائی حسابرس مستقل
 • تهیه و ارسال اصولی معاملات فصلی ماده 169 مکرر ق.م.م
 • تهیه و ارسال اصولی ارزش افزوده فصلی
 • مشاور مالی و مالیاتی
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
 • ارسال اظهارنامه مالیاتی
 • تهیه و تنظیم دفاتر روزنامه و کل
 • شرکت در جلسات رسیدیگی

مشاوره مالی بیمه

مشاوره در خصوص سازمان تامین اجتماعی یکی از موضاعتی است که اکثر شرکت ها به آن نیاز دارند. مشاور مالی و مالیاتی

 • نحوه محاسبه ساعت کاری
 • محاسبه سرفصل های محاسبه بیمه
 • تهیه فیش ها
 • اسناد مرتبط با بیمه
 • سرفصل هایی که در رسیدیگ مورد نیاز است
 • مشاوره در خصوص جلسه رسیدگی بیمه

مشاوره مالیات ارزش افزوده

مشاوران ما در خصوص ارزش افزوده سابقه بالایی در خصوص شرکت های مختلف دارند ، تمام امور از ارسال تا رسیدگی با ما خواهد بود . این موضوع بسیار مهم است که زمان تشکیل پرونده ارزش افزوده دقیقا بر چه پایه ای ثبت نام شوید . همچنین ارسال اظهارنامه ارزش افزوده خود کاری پر مشغله می باشد . و باید دارای فن حسابداری مالی و مالیاتی قوی باشیم تا بتوانیم این کار را نهایی کنیم . در نتیجه افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند باید دانش فنی بالایی در این خصوص داشته باشند . مشاوران ما در این زمینه شما را یاری می کند . مشاور مالی و مالیاتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر  در خصوص مشاور مالی و مالیاتی با  بهترین شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان تماس بگیرید.

 تلفن : 09123206704و 88334182

آدرس : میدان فاطمی ، خیابان گلها ، نبش مظفری خواه ، پلاک 2 ، طبقه 4 ، واحد 10