منوی دسته بندی

محاسبه عیدی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

محاسبه عیدی کارکنان

محاسبه عیدی کارکنان سازمان تامین اجتماعی ، یکی از اموری است که سالیانه باید توسط امور مالی انجام شود. برای درک بهتر این موضوع که عیدی سالانه چیست و چگونه محاسبه می شود با ما همراه باشید.

محاسبه عیدی کارکنان : مبلغی است که سالانه با احتساب حقوق پرسنل ، میزان کار کرد ، محاسبه میگردد . اما این رقم طبق فرمول و نتیجه خاصی مشخص می شود. سالیانه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مبالغی به عنوان دستمزد اعلام میگردد .

برای دریافت میزان حقوق سالیانه و حداقل های حقوق سال 97 و 98 کلیک کنید .

محاسبه عیدی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

محاسبه عیدی کارکنان چگونه محاسبه می شود